Emisná kontrola

Emisná kontrola – STK HÍLEK

Emisnou kontrolou motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora a jeho systémov, komponentov alebo samostatných jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových planoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.

Emisná kontrola sa vykonáva na pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 406/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

 

Počas emisnej kontroly sa kontroluje:

  • identifikácia vozidla,
  • vizuálna kontrola štartovania, sacej, palivovej, elektrickej a výfukovej sústavy
  • emisie výfukových plynov

Potrebujete si overiť platnosť svojej TK a EK?

Overte si online platnosť TK a EK na našej stránke https://stk.hilek.sk/overenie-stk-a-ek/

Naše prevádzky nájdete v 4 mestách:

Online objednávka

Objednajte sa na
presný dátum a čas

Overenie STK/EK

Overte si platnosť
STK a EK online