CENNÍK

Cenníky jednotlivých prevádzok

Cenník technických kontrol
motorových
a ich prípojných vozidiel


 • dvojkolesové vozidlá L3, L4 trojkolesové, štvorkolesové L2, L6
  19 €
 • osobné vozidlá M1, nákladné N1 motorové trojkolky, štvorkolky L5, L7, + Ls 26 €
 • motorové vozidlá M1, N1 – altern. pohon + hybrid 36 €
 • prípojné vozidlá O2 18 €
 • opakovaná, zvláštna kontrola L2, L3, L4, L6, O2 8 €
 • zvláštna kontrola M1, N1 10 €
 • opakovaná kontrola M1,N1 16 €
 • opakovaná kontrola M1, N1 │ TK vykonaná v našej stanici 8 €
 • administratívna kontrola12 €
 • administratívna kontrola │ TK vykonaná v našej stanici 6 €
 • kontrolná nálepka 3.5 €
 • osvedčenie o kontrole 2.5 €
 • opis 5 €
 • expresný príplatok 28 €

Stiahnuť kompletný cenník technickej kontroly.

Stiahnuť kompletný cenník emisnej kontroly.
 
Reklamačný poriadok nájdete tu.
Platnú protikorupčnú politiku nájdete tu.

Cenník technických kontrol
motorových
a ich prípojných vozidiel

 • dvojkolesové vozidlá L3,L4 trojkolesové – L2, štvorkolesové L6 19 €
 • os. vozidlá M1, nákladné vozidlá N1,motorové trojkolky, štvorkoly L5, L7, skútre Ls 31 €
 • motorové vozidlá M1, N1 – altern.pohon + hybrid 37 €
 • motorové vozidlá nákladné N2, N3 + T4.2, autobusy M2, M348 €
 • traktory T1, T2, T3, T4.1, T4.3, Ps, C1-C538 €
 • zvláštna VOP R, O 40 €
 • zvláštna VOP T, Ps 50 €
 • prípojné vozidlá O3, O4, R2, R3, R426 €
 • prípojné vozidlá O2, R120 €
 • opakovaná kontrola L2, L3, L4, L6, 10 €
 • opakovaná kontrola O1, O2, R110 €
 • opakovaná, zvláštna kontrola M1, N1, L5, L7, Ls15 €
 • opakovaná kontrola T1 – T420 €
 • opakovaná kontrola O3, O4, R2, R3, R418 €
 • opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, T4.230€
 • opis protokolu5 €
 • opakovaná kontrola T1 – T4│TK vykonaná v našej stanici 15 €
 • Príplatok za kontrolu u zákazníka je   100 €

 
Reklamačný poriadok nájdete tu.
Platnú protikorupčnú politiku nájdete tu.

Cenník technických kontrol
motorových
a ich prípojných vozidiel

 • motocykle,trojkolky,štvorkolky55 €
 • osobné automobily75 €
 • autobusy130 €
 • nákladné automobily145 €
 • prípojné vozidlá85 €
 • traktory140€
 • vozidlá so symbolom G 10 €
 • kontrolná nálepka 6+615 €

 
 
Reklamačný poriadok nájdete tu.
 
Platnú protikorupčnú politiku nájdete tu.

Cenník technických kontrol
motorových
a ich prípojných vozidiel

 • Dvojkolesové, trojkolesové, štvorkolesové vozidlá L3, L4, L2, L6 19 €
 • opak. kontrola L2,L3,L4,L6 10 €
 • opis protokolu 5 €
 • kontrolná nálepka – pridelenie, vyznačenie 3.5 €
 • ľahké prípojné vozidlá O2 27 €
 • opakovaná, zvláštna kontrola M1,N1,L5,L7Ls 15 €
 • administratívna technická kontrola 12 €

Stiahnuť kompletný cenník technickej kontroly.

Stiahnuť kompletný cenník emisnej kontroly.
 
Reklamačný poriadok nájdete tu.
Platnú protikorupčnú politiku nájdete tu.

 

Cenník technických kontrol
motorových
a ich prípojných vozidiel

 • dvojkolesové vozidlá L3,L4 ( L2,L6 ) trojkolesové – L2, štvorkolesové L6 20.5 €
 • osobné vozidlá M1, nákladné vozidlá N1, motorové trojkolky, štvorkoly L5, L7, skútre Ls 33.5 €
 • motorové vozidlá M1, N1 – altern.pohon + hybrid40 €
 • motorové vozidlá M1, N1 – dovoz43 €
 • motorové vozidlá M1,N1 alter.pohon – dovoz 50€
 • motorové vozidlá nákladné N2, N3 + T4.2, autobusy M2, M3 56 €
 • traktory T1, T2, T3, T4.1, T4.3, Ps, C1-C540 €
 • traktory T1, T2, T3, T4.1, T4.3, Ps, C1-C5 – dovoz50 €
 • dovoz – N2, N3, M2, M3, T4.270 €
 • prípojné vozidlá O2, R120 €
 • prípojné vozidlá O3, O4, R2, R3, R430 €
 • opakovaná kontrola T1 – T425 €
 • opakovaná kontrola L2, L3, L4, L6, O2, R110 €
 • opakovaná kontrola O3, O4, R3, R418 €
 • opakovaná, zvláštna kontrola M1, N1, L5, L7, Ls20 €
 • opakovaná kontrola M2, M3, N2, N3, T4.235 €
 • opis protokolu5 €
 • zvláštna VOP R, O40 €
 • zvláštna VOP T, Ps50 €
 • opakovaná kontrola M1, N1 │ TK vykonaná v našej stanici10 €
 • opak. kontrola N2, N3, M2, M3,T4.2 │ TK vykonaná v našej stanici20 €
 • opak. kontrola N2, N3, M2, M3,T4.2 │ TK vykonaná v našej stanici – brzdy30 €
 • administratívna kontrola12 €
 • kontrolná nálepka3.5 €
 • osvedčenie o kontrole2.5 €
 • expresný príplatok28 €

Stiahnuť kompletný cenník technickej kontroly.

Stiahnuť kompletný cenník emisnej kontroly.
 
Reklamačný poriadok nájdete tu.
Platnú protikorupčnú politiku nájdete tu.

Technická a emisná kontrola

Dohodnite si termín