služby

Technická kontrola – STK

Vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách musia spĺňať stanovené náležitosti spojené s technickým stavom. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v cestnej premávke. Overenie STK sa skladá z týchto výkonov:

 

 • identifikácia vozidla,
 • brzdové zariadenie,
 • riadenie,
 • výhľad,
 • svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,
 • nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav,
 • podvozok a jeho príslušenstvo,
 • ostatné vybavenie (bezpečnostné pásy, airbag, zámky, SRS systémy a pod.)
 • zaťaženie životného prostredia (zvuk, úniky kvapalín a pod.)

doplňujúce skúšky pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy) – dvere, sedadlá, vnútorné osvetlenie, uličky medzi sedadlami, plochy na státie, schody a stupienky, komunikačný systém pre cestujúcich, upozornenia, požiadavky na prepravu detí, ZŤP, sanitárne zariadenie, zariadenie na prípravu jedál a pod.

 

Emisná kontrola – EK

Počas emisnej kontroly sa kontroluje:
 • identifikácia vozidla,
 • vizuálna kontrola štartovania, sacej, palivovej, elektrickej a výfukovej sústavy
 • emisie výfukových plynov

Kontrola originality – PKO

Kontrola originality vozidiel je nedeštruktívne skúmanie vozidiel s cieľom zistiť stopy neoprávneného zasahovania do konštrukcie vozidla. Kontrola originality znamená:
 • istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih
 • skontrolované vozidlá nebude už viac kontrolovať polícia pri registrácii na dopravnom inšpektoráte
 • zisťovanie neoprávnených zásahov do identity a tiež pravosti dokladov od vozidla

Technická a emisná kontrola

Dohodnite si termín