Kontrola originality

Kontrola originality – STK HÍLEK

Kontrola originality vozidiel je nedeštruktívne skúmanie vozidiel s cieľom zistiť stopy neoprávneného zasahovania do konštrukcie vozidla. 

 

Kontrola originality znamená:

  • istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih
  • skontrolované vozidlá nebude už viac kontrolovať polícia pri registrácii na dopravnom inšpektoráte
  • zisťovanie neoprávnených zásahov do identity a tiež pravosti dokladov od vozidla

Potrebujete si overiť platnosť svojej TK a EK?

Overte si online platnosť TK a EK na našej stránke https://stk.hilek.sk/overenie-stk-a-ek/

Naše prevádzky nájdete v 4 mestách:

Online objednávka

Objednajte sa na
presný dátum a čas

Overenie STK/EK

Overte si platnosť
STK a EK online