Kontakt

STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY SENICA

HÍLEK STK Senica, s.r.o.
Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36233366
IC DPH: SK2020187961
Zapísaná OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vl.c. 11615/T

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 7:30 - 16:00 h.
Sobota, nede?a, Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: ZATVORENÉ

Tel: +421 (0)34 651 26 78
E-mail: stk.se@hilek.sk

Manazér: Ing. Ján Kall

STK A EK Senica

STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY MALACKY

HÍLEK STK Senica, s.r.o.
Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 36233366
IC DPH: SK2020187961
Zapísaná OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vl.c. 11615/T

Prevádzka: Továrenská 5182
901 01 Malacky

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 16:00 h.
Sobota, nede?a, Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: ZATVORENÉ

Tel: +421 (0)34 77 424 77
Fax: +421 (0)34 77 424 77
E-mail: stk.ma@hilek.sk

Manazér: Ing. Ján Kall

STK A EK MALACKY

KONTROLA ORIGINALITY SENICA

HÍLEK STK Senica, s.r.o.,
905 01 Senica, Vajanského 24
ICO: 36 233 366
DIC: 2020187961
IC DPH: SK 2020187961
Zapísaná OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vl.c. 11615/T

Hollého 742/ 19
905 01 Senica

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 16:00 h.
Sobota, nedela, Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: ZATVORENÉ

Tel: +421 (0)34 657 18 88
Fax: +421 (0)34 657 18 88
E-mail: ko@hilek.sk

Mana?ér: Ing. Ján Kall

PKO Senica

STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY DUNAJSKÁ STREDA

HÍLEK group a.s.
Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 44 233 094
DIC: 202 265 3732
IC DPH: SK 2022653732
Zapísaná OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vl.c. 10497/T

Prevádzka:
Kostolné Kra?any 446
930 03 Královicove Kracany

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 16:00 h.
Sobota, nedela, Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: ZATVORENÉ

Tel: +421 (0)918 707 707
Fax: +421 (0)917 149 913
E-mail: stk.ds@hilek.sk

Manazér: Ing. Ján Kall

STK A EK DUNAJSKA STREDA

STANICA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLY PIEŠ?ANY

HÍLEK group a.s.
Vajanského 24, 905 01 Senica
ICO: 44 233 094
DIC: 202 265 3732
IC DPH: SK 2022653732
Zapísaná OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vl.c. 10497/T

Prevádzka:
Bratislavská 7661
921 45 Pieštany

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok 7:30 - 16:00 h.
Sobota, nedela, Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: ZATVORENÉ

Tel: +421 (0)917 707 706
Fax: +421 (0)915 398 171
E-mail: stk.pn@hilek.sk

Manazér: Ing. Ján Kall

STK A EK PIESTANY